میهمان گرامی، به غول آباد خوش آمدید! | ایمیل: گذر واژه: مرا به یاد بسپار برای یک ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / مقاله های عمومی / تاریخ یزد / در تاریخ اسکندر فیلقوس بر سبیل اجمال و آمدن اسکندر به عراق و فارس و قتل دارا و ساختن کثه که اول عمارت یزد است و به زندان ذوالقرنین مشهور
[ برگه نخست ] [ تاریخ یزد (4) ] [ جغرافیای یزد (5) ] [ فرهنگ یزد (8) ] [ آثار و ابنیه یزد (16) ] [ معماری یزد (18) ] [ سفرنامه های یزد (6) ] [ ادبیات یزد (9) ] [ مشاهیر یزد (11) ] [ خاطرات یزد (3) ]
مقاله ها:


هنگام چاپ: 4/5/2009 12:58:40 AM
شمار بازدید: 34485
شمار دیدگاه: 4
امتیاز: 4.09 از 5 در 11 رای
هنگام چاپ: 11/27/2008 11:11:30 PM
شمار بازدید: 28673
شمار دیدگاه: 0
امتیاز: 3.17 از 5 در 12 رای• در تاریخ اسکندر فیلقوس بر سبیل اجمال و آمدن اسکندر به عراق و فارس و قتل دارا و ساختن کثه که اول عمارت یزد است و به زندان ذوالقرنین مشهور

هنگام چاپ: 11/14/2007 12:34:41 AM
شمار بازدید: 43441
شمار دیدگاه: 6
امتیاز: 4.11 از 5 در 27 رای
هنگام چاپ: 7/2/2007 3:08:52 AM
شمار بازدید: 32823
شمار دیدگاه: 2
امتیاز: 3.27 از 5 در 52 رای