میهمان گرامی، به غول آباد خوش آمدید! | ایمیل: گذر واژه: مرا به یاد بسپار برای یك ماه: وارد شدن: | هموندی
غول آباد / مقاله های عمومی / ادبیات یزد / تاملی بر نفوذ واژه های انگلیسی در گویش یزدی
[ برگه نخست ] [ تاریخ یزد (4) ] [ جغرافیای یزد (5) ] [ فرهنگ یزد (8) ] [ آثار و ابنیه یزد (16) ] [ معماری یزد (18) ] [ سفرنامه های یزد (6) ] [ ادبیات یزد (9) ] [ مشاهیر یزد (11) ] [ خاطرات یزد (3) ]
مقاله ها:


هنگام چاپ: 8/16/2011 7:51:57 PM
شمار بازدید: 6356
شمار دیدگاه: 3
امتیاز: 3.56 از 5 در 18 رای
هنگام چاپ: 10/7/2009 7:37:14 AM
شمار بازدید: 18567
شمار دیدگاه: 0
امتیاز: 4.83 از 5 در 6 رای
هنگام چاپ: 11/4/2008 4:43:44 PM
شمار بازدید: 35346
شمار دیدگاه: 2
امتیاز: 4 از 5 در 29 رای
هنگام چاپ: 10/31/2008 1:18:42 AM
شمار بازدید: 33844
شمار دیدگاه: 3
امتیاز: 3.53 از 5 در 15 رای• تاملی بر نفوذ واژه های انگلیسی در گویش یزدی

هنگام چاپ: 9/12/2008 2:13:07 PM
شمار بازدید: 28755
شمار دیدگاه: 2
امتیاز: 3.92 از 5 در 12 رای
هنگام چاپ: 7/21/2008 12:41:32 AM
شمار بازدید: 32451
شمار دیدگاه: 10
امتیاز: 4.21 از 5 در 33 رای
هنگام چاپ: 1/16/2008 2:25:19 AM
شمار بازدید: 26371
شمار دیدگاه: 2
امتیاز: 3.31 از 5 در 13 رای
هنگام چاپ: 8/31/2007 5:16:34 PM
شمار بازدید: 20635
شمار دیدگاه: 0
امتیاز: 4.6 از 5 در 5 رای
هنگام چاپ: 7/21/2007 6:33:28 PM
شمار بازدید: 24599
شمار دیدگاه: 1
امتیاز: 4.58 از 5 در 24 رایبخش های دیگر سایت:

دفتر 2: مقاله های عمومی یزد