ميهمان گرامي، به غول آباد خوش آمديد! | ايميل: گذر واژه: مرا به ياد بسپار براي يك ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / كتابخانه / كتاب سيماي طبيعي استان يزد در ارتباط با مسايل كويري / ديدگاه ها

كتاب سيماي طبيعي استان يزد در ارتباط با مسايل كويري

بررسي عمومي ژئومورفولوژي، پدولوژي، هيدرولوژي و هيدروژئولوژي

ديباچهفهرستكتاب نامهديدگاه ها

ديدگاه ها

ديدگاه شما درباره اين كتاب چيست؟

نام شما: ايميل شما (امن):
* ديدگاه شما: * اين متن را رونويسي كنيد 0699690:
فرستادن خصوصي: | برو:

ديدگاه هاي خوانندگان درباره اين كتاب

0 ديدگاه واپسين از 0 ديدگاه
تاكنون ديدگاهي دريافت نشده است.