GhoolAbad logo
قلعه
غول آباد؛ دانش‌نامهٔ مردمی یزد
user
مهمان گرامی، خوش آمدید! - قلعه -
addressغول آباد / قلعه / تماس

تماس

افزون بر راه فرستادن نامه از فرم زیر، راه‌های دیگر تماس با غول آباد در زیر همهٔ برگه‌ها نوشته شده است. همهٔ نامه‌ها و فرستاده‌های ارزشمند شما بررسی خواهد شد و چنان‌چه نشانی درستی از شما در دست باشد، در کمتر از ۳ روز، پاسخ نامه یا رسید دریافت برایتان ارسال خواهد شد.

رایانامه: ghoolabad@outlook.com
شمارهٔ همراه: (+۹۸/۰) ۹۳۷ ۵۸۷ ۲۹۴۷

le
letter ارسال نامه

avatar۱- جا‌های ستاره‌دار را پر کنید.
۲- نامهٔ شما خصوصی است.
۳- رایانامه یا شمارهٔ شما، تنها راه دسترسی به شما است.
۴- چهرک ماه شما از پایگاه Gravatar دریافت می‌شود.
۵- متن نامهٔ شما از ۱۰ تا ۱۰۰۰ حرف داشته باشد.
۶- متن‌های دراز و پرونده‌ها را از راه رایانامه بفرستید.
{
}
tt
er