ميهمان گرامي، به غول آباد خوش آمديد! | ايميل: گذر واژه: مرا به ياد بسپار براي يك ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / كتابخانه / كتاب Five years in a Persian town / ديدگاه ها

كتاب Five years in a Persian town

ديباچهفهرستواژه نامهنمايهديدگاه ها

ديدگاه ها

ديدگاه شما درباره اين كتاب چيست؟

نام شما: ايميل شما (امن):
* ديدگاه شما: * اين متن را رونويسي كنيد 0454950:
فرستادن خصوصي: | برو:

ديدگاه هاي خوانندگان درباره اين كتاب

1 ديدگاه واپسين از 1 ديدگاه
shaazdh
jaa...@gmail.com
بنام خدا. اين كتاب را ازطريق اخوي گرامي (محمدمهدي جاوداني) نخستين بار درشهريور امسال دريافت كردم و وقتي آنرا دانلود كردم و شروع به مطالعه نمودم ديگر نتوانستم ازآن دل بكنم! دوسه بار در ظرف يك ماه آن راخواندم و هر بار شيفته تر شدم. خدا روح نويسنده را شاد كند و مرحوم "ميزرا ابوالقاسم يزدي" را نيز شاد نمايد كه چنين نقاشي هاي دقيق و زيبا و خوش آب و رنگي ترسيم نموده است. واقعا جاي اين كتاب در كتابخانه شما خالي بود. شكر خدا را ... از شما هم متشكرم.
10/2/2013 9:41:59 AM