ميهمان گرامي، به غول آباد خوش آمديد! | ايميل: گذر واژه: مرا به ياد بسپار براي يك ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / بايگاني / مقاله يزد / بررسي توزيع و فروش محصولات دستبافان يزد (1 از 2)
در هم (18) | مقاله يزد (7) | عكس يزد (7) | نقاشي يزد (2) | فيلم يزد (1) | سند يزد (1)

بررسي توزيع و فروش محصولات دستبافان يزد (1 از 2)

بررسي توزيع و فروش محصولات دستبافان يزد (1 از 2)

هاشم معادي
هدف اين نوشتار سنجش وضعيت عرضه و تقاضاي منسوجات يزد و بررسي مراحل و شيوه هاي توليد و فروش آن ها در دهه 1340 مي باشد. نويسنده در اين راستا به بررسي وضعيت صنايع نساجي دستي و ماشيني، شركت تعاوني دستبافان و وضع توليد محصولات دستبافان يزد پرداخته است.
نساجي، ريسندگي، بافندگي، شعربافي، كارگاه، توليد، توزيع، فروش، نخ، ابريشم، پارچه، دستمال، قناويز، تافته، چادرشب، ترمه، پتو، چيت، چلوار، كارخانه يزدباف، شركت تعاوني تهيه مواد اوليه و فروش محصولات دستبافان يزد، تهران، يزد، سال 1346
ماهنامه بورس، سال پنجم، شماره 5، شماره پياپي 48، مرداد 1346، ص 36 - 34
2340 0 0 از 5 در 0 راي
1/4/2015 5:48:51 PM
PDF اسكن شده، 3 صفحه
دانلود فايل196.48 KBPDF

امتياز شما به اين مقاله چيست؟

برو
بسيار خسته كننده
()
بدتر از ميانه
()
ميانه
()
بهتر از ميانه
()
بسيار دلربا
()

ديدگاه شما درباره اين مقاله چيست؟

نام شما: ايميل شما (امن):
* ديدگاه شما: * اين متن را رونويسي كنيد 0403190:

فرستادن خصوصي: | برو:

ديدگاه هاي خوانندگان درباره اين مقاله

0 ديدگاه واپسين از 0 ديدگاه
تاكنون ديدگاهي دريافت نشده است.