ميهمان گرامي، به غول آباد خوش آمديد! | ايميل: گذر واژه: مرا به ياد بسپار براي يك ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / بايگاني / مقاله يزد / برگه شماره 1
در هم (18) | مقاله يزد (7) | عكس يزد (7) | نقاشي يزد (2) | فيلم يزد (1) | سند يزد (1)
بررسي كوتاه فني و اقتصادي صنعت سفالگري و سراميك سازي در ميبد و گفتن از وضع كار و مخارج و درآمد صنعت كاران و نحوه توليد، توزيع و فروش سراميك و سفال ميبد در انتهاي دهه 1340 و آغاز دهه 1350 و ارايه پيشنهاد هايي براي بهبودي وضع اين صنعت.
سفال، سفال گري، سراميك، سراميك سازي، كارگاه، صنايع دستي، كوزه، لعاب، لعابدار، سل ريه، بد يمن، قنات، كوره، نفت سياه، چرخ سفالگري، آسياب، كنكاسور، سيليس، شيشه، گيرياب، بنتونيت، گل سرشويي، كتيرا، رنگ، خاك رس، مواد اوليه، ميبد، يزد، سال 1347، سال 1352
ماهنامه بورس، سال دوازدهم، شماره 1، شماره پياپي 128، فروردين 1353، ص 26 - 25
2396 0 0 از 5 در 0 راي
2/21/2015 12:45:11 PM
هاشم معادي
هدف اين نوشتار سنجش وضعيت عرضه و تقاضاي منسوجات يزد و بررسي مراحل و شيوه هاي توليد و فروش آن ها در دهه 1340 مي باشد. نويسنده در اين راستا به بررسي وضعيت صنايع نساجي دستي و ماشيني، شركت تعاوني دستبافان و وضع توليد محصولات دستبافان يزد پرداخته است.
نساجي، ريسندگي، بافندگي، شعربافي، كارگاه، توليد، توزيع، فروش، نخ، ابريشم، پارچه، دستمال، قناويز، تافته، چادرشب، ترمه، پتو، چيت، چلوار، كارخانه يزدباف، شركت تعاوني تهيه مواد اوليه و فروش محصولات دستبافان يزد، تهران، يزد، سال 1346
ماهنامه بورس، سال پنجم، شماره 5، شماره پياپي 48، مرداد 1346، ص 36 - 34
2340 0 0 از 5 در 0 راي
1/4/2015 5:48:51 PM
شكايت مردم يزد از تدريس معلمين غير مسلمان در مدارس و تهديد به جلوگيري كردن از رفتن فرزندان به دبستان ها و دبيرستان ها در سال 1324.
شكايت، تلگراف، دبير، معلم، غير مسلمان، دانش آموز، مدرسه، دبستان، دبيرستان، اداره فرهنگ، مير كسايي، سيدي، ضيايي، آيت اللهي، كسايي، بقايي، وفاييان، پور احمدي، نيكپور، خانكي، شيرازي، كافي، مديري، شرافت، خزينه، كاشفي، قدمي، عطار، جامعي، نخجواني، يزد، سال 1325
هفته نامه آيين اسلام، سال سوم، شماره 1، شماره پياپي 104، 2 فروردين 1325، ص 24
1957 0 0 از 5 در 0 راي
1/4/2015 5:41:11 PM
جدول نتايج و آمار داوطلبان، قبول شدگان، تجديدي ها و مردود شدگان و همچنين معرفي شاگردان اول مدارس و مقاطع مختلف تحصيلي يزد در امتحانات نهايي خرداد 1329.
امتحان نهايي، قبول، تجديد، مردود، ابتدايي، متوسطه، فني، طبيعي، دانشسرا، متفرقه، مهدي گيوه چي، صديقه سالم، ولي خير اللهي، پروين بامسيان، حسن رياضي، شيرين شهزادي، محمد مهدي خواه، صديق، شاهدخت، ايرانشهر، ايزدپيمان، دانشسراي دختران، يزد، خرداد 1329
ماهنامه آموزش و پرورش، سال بيست و چهارم، شماره 11، شماره پياپي 111، مرداد 1329، ص 48
3142 0 5 از 5 در 1 راي
12/8/2013 12:01:32 AM
اگر نشاني از اين عزيزان شاگرد اول داريد، بفرماييد.
سيد احمد فرهنگ
شرحي كوتاه بر ماجراي چوب زدن مرحوم ميرزا محمد صادق سفينه -مدير روزنامه سفينه نجات- به دستور سردار جنگ در يزد.
چوب زدن، فلك كردن، روزنامه سفينة نجات، خوانين بختياري، سردار ظفر، سردار محتشم، سردار جنگ، سردار فاتح، آرامگاه وحشي بافقي، كمپاني منصوريه، ميرزا محمد صادق محمد آبادي، سفينه، قمي، نايين، يزد
مجله خاطرات وحيد، سال سوم، شماره 7، شماره پياپي 24، مهر 1352، ص 60
2768 0 0 از 5 در 0 راي
12/8/2013 12:00:35 AM
فضل الله مجلسي
شرح كوتاهي از اوضاع اصفهان و يزد در زمان حكومت ظل السلطان و توضيح رسم سربازگيري و برشمردن گماشتگان او مانند جلال الدوله در يزد.
سرباز گيري، بنچه مالياتي، خدمت نظام، زرتشتيان، ركن الملك، ميرزا حسن علي خان كاشاني، ميرزا اسد الله خان وزير، مشير الملك، شعاع السلطنه، جلال الدوله، مسعود ميرزا ظل السلطان، ناصر الدين شاه قاجار، مدرسه باقريه، شمس العماره، هند، اصفهان، يزد، دوره قاجار
مجله خاطرات وحيد، سال سوم، شماره 3، شماره پياپي 20، خرداد 1352، ص 50 - 47
2957 0 4 از 5 در 1 راي
10/22/2013 11:49:02 PM
فريبرز نسيمي
برشمردن برخي از خدمات اجتماعي زرتشتيان و نام خادمان زرتشتي در يزد؛ از جمله اين كار ها: درآوردن چشمه، كندن قنات و ساخت آب انبار و همچنين تاسيس و گرداندن ساختمان هاي آموزشي، پرورشي، بهداشتي و خدماتي مانند كودكستان، مدرسه، بيمارستان، نيروگاه برق و ...
خدمات اجتماعي، قنات، كاريز، چشمه، آب انبار، دبيرستان كيخسروي، مدرسه ماركار، دبستان خسروي، دبستان دينياري، كودكستان رشيد، زايشگاه بهمن، بيمارستان گودرز، برج ساعت ماركار، مسافرخانه، سالن اجتماعات، باشگاه ورزشي، برق، رستاق، تفت، اردكان، يزد
مجله ارمغان، دوره سي و دوم، شماره 7، شماره پياپي 457، مهر 1342، ص 323 - 320
2951 0 0 از 5 در 0 راي
7/23/2013 2:43:12 AM
1