ميهمان گرامي، به غول آباد خوش آمديد! | ايميل: گذر واژه: مرا به ياد بسپار براي يك ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / بايگاني / عكس يزد / برگه شماره 1
در هم (18) | مقاله يزد (7) | عكس يزد (7) | نقاشي يزد (2) | فيلم يزد (1) | سند يزد (1)
رابرت بايرون
عكسي از سردر و مناره هاي مسجد جمعه يزد در سال 1313.
آثار باستاني، معماري، بافت تاريخي، سردر، مناره، ماذنه، بادگير، ويرانه، مرد، جوان، كودك، باربر، چهار پا، سيم، برق، كتابخانه وزيري، مسجد جامع كبير، يزد، سال 1313
موسسه هنري كورتالد
2516 0 5 از 5 در 1 راي
2/21/2015 5:38:11 PM
رابرت بايرون
عكسي از سردر و درگاه مسجد جمعه يزد در سال 1313.
آثار باستاني، معماري، سردر، در، مناره، جلوخان، درخت، كاشي، مقرنس، مسجد جامع كبير، يزد، سال 1313
موسسه هنري كورتالد
2516 0 4.5 از 5 در 4 راي
2/21/2015 4:55:07 PM
عكسي از كوه و روستاي ده بالا از ييلاق هاي خوش آب و هوا و اعياني استان يزد.
روستا، ده، كوه، باغ، خانه، ييلاق، ده بالا، هدش، يزد، 1280 ه.ش
كتاب پنج سال در شهري ايراني، ملكوم ناپيه
2865 0 4.33 از 5 در 3 راي
12/7/2013 11:59:48 PM
محمدمهدي جاودانيmja...@yahoo.com
نام كوه، دره ها و محله نمايان در عكس را بيان بفرماييد.
اكسل وان گريف
عكسي از استخر و فواره ها و گياهان باغ گلشن طبس به تاريخ 1316 ه.ش
استخر، حوض، درياچه، فواره، باغ ايراني، باغبان، باغ گلشن، طبس، 1316 ه.ش
حراجي ايباي
2739 0 4 از 5 در 1 راي
10/27/2013 1:38:27 AM
وحيد ذوالفقاريvahid...@yahoo.com
اكسل وان گريف
عكسي از ميدان و تكيه اميرچخماق در سال 1316 ه.ش به همراه مردمي كه در ميدان هستند.
مردم، دختر، پسر، جوان، مرد، زن، يزدي، نخل، جو، پاياب، ميدان، تكيه، امير چخماق، بازار حاجي قنبر، يزد، 1316 ه.ش
حراجي ايباي
3158 0 5 از 5 در 1 راي
10/27/2013 1:38:05 AM
وحيد ذوالفقاريvahid...@yahoo.com
عكسي از آب انبار، قنات و بنا هاي حجت آباد در يزد.
آب انبار، قنات، حجت آباد، يزد، 1280 ه.ش
كتاب پنج سال در شهري ايراني، ناپيه ملكوم
2838 0 0 از 5 در 0 راي
10/21/2013 4:22:37 PM
محمدمهدي جاودانيmja...@yahoo.com
عكس هفت تن از وعاظ معروف يزد.
واعظ، آخوند، روحاني، سيد علي محمد وزيري، ناظم منبري، كفاش، يزد
گنجينه نور الله جاوداني
3068 0 0 از 5 در 0 راي
7/29/2013 3:00:07 AM
shaazdhjaa...@gmail.com
افراد عكس را شناسايي كنيد.
1