ميهمان گرامي، به غول آباد خوش آمديد! | ايميل: گذر واژه: مرا به ياد بسپار براي يك ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / نگارخانه / برگه نخست

برگه نخست عكس (6) نقاشي (2) فيلم (3) موزه (3)

نگارخانه غول آباد

ديباچه

نگار خانه غول آباد گنجه اي است براي گرد آوري، نگهداري و نمايش پرونده هاي ديداري، شنيداري و يا موزه اي يزد به همراه متني پيوسته با آن. شما نيز مي توانيد در پربار تر شدن آن همكاري كنيد.

بخش موزه اي نگار خانه با پيشنهاد و انگيزش «آقاي نور الله جاوداني» گشايش يافته و نخستين سند نيز از سوي ايشان اهدا و به نمايش گذاشته شده است.

واپسين مقاله ها

#نمادنامرستهبازديدديدگاهامتياز
14دورنما و نما هايي از شهر و مردم يزد در دهه 134050504
13ميدان شاه در سال 1280180345
12پيراهن نشانه دار زرتشتيان94984
9دخمه مانكجي در سال 13482246720
8زنگ ورزش در دبستان پسرانه كليميان در سال 131087283