ميهمان گرامي، به غول آباد خوش آمديد! | ايميل: گذر واژه: مرا به ياد بسپار براي يك ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / كتابخانه / كتاب چهل گفتار در مردم شناسي ميبد - دفتر 4 / ديدگاه ها

كتاب چهل گفتار در مردم شناسي ميبد - دفتر 4

صنايع كهن بومي و دانش عامه

ديباچهفهرستفهرست اسنادواژه نامهنمايهكتاب نامهديدگاه ها

ديدگاه ها

ديدگاه شما درباره اين كتاب چيست؟

نام شما: ايميل شما (امن):
* ديدگاه شما: * اين متن را رونويسي كنيد 0513380:
فرستادن خصوصي: | برو:

ديدگاه هاي خوانندگان درباره اين كتاب

1 ديدگاه واپسين از 1 ديدگاه
راحله زارع شاهي
rahel...@gmail.com
سلام
بصسيار افتخار مي كنم كه شخصيتي چون آقاي جانب اللهي را در ميبد داريم كه به ثبت اين تاريخ پرداخته اند.
خدا قوت استاد
6/29/2014 9:56:35 AM