ميهمان گرامي، به غول آباد خوش آمديد! | ايميل: گذر واژه: مرا به ياد بسپار براي يك ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / مقاله هاي عمومي / سفرنامه هاي يزد / سفرنامه سر پرسي سايكس
[ برگه نخست ] [ تاريخ يزد (4) ] [ جغرافياي يزد (5) ] [ فرهنگ يزد (8) ] [ آثار و ابنيه يزد (16) ] [ معماري يزد (18) ] [ سفرنامه هاي يزد (6) ] [ ادبيات يزد (9) ] [ مشاهير يزد (11) ] [ خاطرات يزد (3) ]
مقاله ها:

• سفرنامه سر پرسي سايكس

هنگام چاپ: 11/21/2008 1:48:11 PM
شمار بازديد: 45991
شمار ديدگاه: 0
امتياز: 3.83 از 5 در 12 راي
هنگام چاپ: 10/4/2008 2:09:55 AM
شمار بازديد: 44162
شمار ديدگاه: 0
امتياز: 3.4 از 5 در 10 راي
هنگام چاپ: 5/13/2008 1:51:53 AM
شمار بازديد: 38123
شمار ديدگاه: 0
امتياز: 3.61 از 5 در 23 راي
هنگام چاپ: 11/3/2007 11:38:32 PM
شمار بازديد: 32137
شمار ديدگاه: 1
امتياز: 4.5 از 5 در 12 راي
هنگام چاپ: 10/8/2007 3:36:04 PM
شمار بازديد: 28789
شمار ديدگاه: 0
امتياز: 3.4 از 5 در 5 راي
هنگام چاپ: 9/25/2007 7:02:37 PM
شمار بازديد: 37969
شمار ديدگاه: 2
امتياز: 4.05 از 5 در 20 راي