ميهمان گرامي، به غول آباد خوش آمديد! | ايميل: گذر واژه: مرا به ياد بسپار براي يك ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / مقاله هاي عمومي / ادبيات يزد / شهاب، شاعري يهودي و پارسي از يزد | אי קאדר ק`דרת נמא, שיר מאת שהאב יזדי
[ برگه نخست ] [ تاريخ يزد (4) ] [ جغرافياي يزد (5) ] [ فرهنگ يزد (8) ] [ آثار و ابنيه يزد (16) ] [ معماري يزد (18) ] [ سفرنامه هاي يزد (6) ] [ ادبيات يزد (9) ] [ مشاهير يزد (11) ] [ خاطرات يزد (3) ]
مقاله ها:


هنگام چاپ: 8/16/2011 7:51:57 PM
شمار بازديد: 14118
شمار ديدگاه: 3
امتياز: 3.5 از 5 در 20 راي• شهاب، شاعري يهودي و پارسي از يزد
אי קאדר ק`דרת נמא, שיר מאת שהאב יזדי

هنگام چاپ: 10/7/2009 7:37:14 AM
شمار بازديد: 23487
شمار ديدگاه: 0
امتياز: 4.71 از 5 در 7 راي
هنگام چاپ: 11/4/2008 4:43:44 PM
شمار بازديد: 44416
شمار ديدگاه: 3
امتياز: 4.06 از 5 در 31 راي
هنگام چاپ: 10/31/2008 1:18:42 AM
شمار بازديد: 39974
شمار ديدگاه: 4
امتياز: 3.53 از 5 در 15 راي
هنگام چاپ: 9/12/2008 2:13:07 PM
شمار بازديد: 35448
شمار ديدگاه: 2
امتياز: 4.13 از 5 در 15 راي
هنگام چاپ: 7/21/2008 12:41:32 AM
شمار بازديد: 54967
شمار ديدگاه: 16
امتياز: 4.25 از 5 در 40 راي
هنگام چاپ: 1/16/2008 2:25:19 AM
شمار بازديد: 34143
شمار ديدگاه: 2
امتياز: 3.31 از 5 در 13 راي
هنگام چاپ: 8/31/2007 5:16:34 PM
شمار بازديد: 24441
شمار ديدگاه: 0
امتياز: 4.6 از 5 در 5 راي
هنگام چاپ: 7/21/2007 6:33:28 PM
شمار بازديد: 33342
شمار ديدگاه: 2
امتياز: 4.53 از 5 در 30 راي