ميهمان گرامي، به غول آباد خوش آمديد! | ايميل: گذر واژه: مرا به ياد بسپار براي يك ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / مقاله هاي عمومي / آثار و ابنيه يزد / مسجد جامع يزد [2 از 2] | Yazd Jame Mosque [2 of 2]
[ برگه نخست ] [ تاريخ يزد (4) ] [ جغرافياي يزد (5) ] [ فرهنگ يزد (8) ] [ آثار و ابنيه يزد (16) ] [ معماري يزد (18) ] [ سفرنامه هاي يزد (6) ] [ ادبيات يزد (9) ] [ مشاهير يزد (11) ] [ خاطرات يزد (3) ]
مقاله ها:

• مسجد جامع يزد [2 از 2]
Yazd Jame Mosque [2 of 2]

هنگام چاپ: 3/30/2010 5:56:03 PM
شمار بازديد: 59555
شمار ديدگاه: 2
امتياز: 4 از 5 در 16 راي
هنگام چاپ: 2/11/2010 4:54:54 AM
شمار بازديد: 43653
شمار ديدگاه: 3
امتياز: 4.28 از 5 در 18 راي
هنگام چاپ: 12/6/2008 12:17:37 AM
شمار بازديد: 65017
شمار ديدگاه: 5
امتياز: 3.96 از 5 در 46 راي
هنگام چاپ: 4/15/2008 1:38:44 AM
شمار بازديد: 30709
شمار ديدگاه: 2
امتياز: 4.29 از 5 در 21 راي
هنگام چاپ: 2/14/2008 2:41:51 AM
شمار بازديد: 29864
شمار ديدگاه: 1
امتياز: 4.8 از 5 در 5 راي
هنگام چاپ: 1/25/2008 4:20:18 PM
شمار بازديد: 29992
شمار ديدگاه: 2
امتياز: 5 از 5 در 4 راي
هنگام چاپ: 1/22/2008 6:06:35 PM
شمار بازديد: 34111
شمار ديدگاه: 0
امتياز: 2.17 از 5 در 6 راي
هنگام چاپ: 1/16/2008 11:20:48 PM
شمار بازديد: 33362
شمار ديدگاه: 1
امتياز: 3.8 از 5 در 5 راي
هنگام چاپ: 1/4/2008 12:25:33 PM
شمار بازديد: 32909
شمار ديدگاه: 3
امتياز: 4.8 از 5 در 5 راي
هنگام چاپ: 12/23/2007 6:18:51 PM
شمار بازديد: 38241
شمار ديدگاه: 1
امتياز: 4.17 از 5 در 12 راي