ميهمان گرامي، به غول آباد خوش آمديد! | ايميل: گذر واژه: مرا به ياد بسپار براي يك ماه: وارد شدن: | قلعه
غول آباد / مقاله هاي عمومي / مشاهير يزد / جلال الدين محمد بن عبدالله منجم يزدي (منجم شاه عباس بزرگ)
[ برگه نخست ] [ تاريخ يزد (4) ] [ جغرافياي يزد (5) ] [ فرهنگ يزد (8) ] [ آثار و ابنيه يزد (16) ] [ معماري يزد (18) ] [ سفرنامه هاي يزد (6) ] [ ادبيات يزد (9) ] [ مشاهير يزد (11) ] [ خاطرات يزد (3) ]
مقاله ها:


هنگام چاپ: 4/27/2013 4:18:38 AM
شمار بازديد: 7450
شمار ديدگاه: 2
امتياز: 4.46 از 5 در 13 راي
هنگام چاپ: 7/10/2012 5:51:19 PM
شمار بازديد: 8840
شمار ديدگاه: 2
امتياز: 4.13 از 5 در 16 راي
هنگام چاپ: 10/18/2011 1:34:52 AM
شمار بازديد: 6521
شمار ديدگاه: 2
امتياز: 3.6 از 5 در 5 راي
هنگام چاپ: 7/6/2011 12:40:54 AM
شمار بازديد: 9646
شمار ديدگاه: 1
امتياز: 4.5 از 5 در 14 راي
هنگام چاپ: 4/19/2010 2:03:37 PM
شمار بازديد: 35895
شمار ديدگاه: 4
امتياز: 4 از 5 در 41 راي
هنگام چاپ: 11/21/2009 2:35:00 AM
شمار بازديد: 47186
شمار ديدگاه: 18
امتياز: 3.89 از 5 در 76 راي
هنگام چاپ: 11/5/2009 10:06:53 PM
شمار بازديد: 44214
شمار ديدگاه: 3
امتياز: 3.85 از 5 در 40 راي
هنگام چاپ: 8/1/2009 2:16:42 AM
شمار بازديد: 45231
شمار ديدگاه: 2
امتياز: 3.88 از 5 در 24 راي
هنگام چاپ: 7/17/2009 9:37:30 PM
شمار بازديد: 45090
شمار ديدگاه: 15
امتياز: 4.12 از 5 در 89 راي• جلال الدين محمد بن عبدالله منجم يزدي (منجم شاه عباس بزرگ)

هنگام چاپ: 10/19/2008 10:41:37 PM
شمار بازديد: 33372
شمار ديدگاه: 0
امتياز: 4.44 از 5 در 9 راي